Velcí a malí

Děti z 1. Montessori třídy jsou vždy nadšené z návštěv studentů gymnázia u nás ve třídě. Pohádka studentek s vlastnoručně vyrobenými loutkami byla nejen zpestření, zábava, ale i velká inspirace.  Studenti se pravidelně zapojují do chodu naší třídy. Nacvičili a předvedli dramatizaci druhého velkého příběhu o vzniku a vývoji země. Vymysleli prezentaci druhého velkého příběhu o vývoji člověka. Tyto … přečíst vše

Běh Vítězství 2016

Letos se opět uskutečnil tradiční štafetový běh. Ano, slavný běh Vítězství, který se běží od sochy Jana Husa k Masarykově věži samostatnosti. Devítičlenné týmy mají za úkol donést štafetu až do cíle. Ti nejrychlejší to zvládnou i pod 6 minut. Minulé roky se běh bohužel neuskutečnil, jelikož nebyl dostatečný počet družstev. Do … přečíst vše

Zastavení v Praze…

17. 10. 2016 skupinka studentů Hořického gymnázia navštíví Knihovnu Václava Havla, poté vstoupíme od východu do Starého města Prašnou bránou a přemístíme se po Královské cestě na posvátný pahorek Žiži na západě, kde stojí Pražský hrad. Povšimneme si na ní i v jejím okolí některých podivných znamení, které k nám hovoří skrytou řečí symbolů, abychom pak na … přečíst vše

Projektový den 3. 10. 2016 – religionistika

Harmonogram: 8.00 – 8.30 ranní setkání 8.30 – 8.40 – úvod (co nás čeká, program, co je to religionistika, co je cílem projektového dne, kdo projektový den připravil, práce ve skupinách, budou rozděleni do 5 skupin – David Westfál 8.40 – 9.00 – začátek, I. Chocholáč – přednáška o počátku náboženství, … přečíst vše

Otrocké orgie 2

V pondělí 11.4. jsme shledali, že nastal opět čas vyrazit na výpravu za záchranou naší Matky Země. Jen co jsme si nasadili super hrdinský oblek (zářivou vestu a rukavice), šli jsme odhodlaně vstříc zaneřáděným ulicím. Vydali jsme se směrem k vlakovému nádraží a u sportovní haly zasadili tři třešně. Náš další plán spočíval v tom, že … přečíst vše

Cesta je cíl

V pondělí 7. 3. kolem poledne přijela Přírodní škola. První plus, přijeli přednášející. Před pátou si začali lidé zabírat křesla, či místa na gaučích (kdo pozdě chodí, sám sobě škodí – na některé zbyly jen židle). Druhé plus, přednášející mají publikum. František Tichý, ředitel Přírodní školy, se chopil kytary, později slova, a beseda mohla … přečíst vše

Dny otevřených dveří

Pro všechny, kdo chtějí do naší školy nahlédnout, jsme opět otevřeli dveře. V pátek 22. 1. se mohli návštěvníci se školou seznámit poněkud netradičně, formou tzv. živého vyučování. V roli vyučujících se představili naši studenti, sami vedli tvůrčí tematické dílny. Hosté si s nimi mohli vyzkoušet například tvorbu fraktálové pohlednice, prošli detektorem lži, dotvořili si komiksový … přečíst vše

Na návštěvě v hořickém soukromém gymnáziu

Hořice – Studuji sice v hanácké metropoli, v krásné Olomouci, i tak se ale ráda vracím do míst, kde jsem vyrůstala. Při průjezdu městem trubiček a kamenné krásy jsem nostalgicky vzpomínala na svá léta ve školní lavici. Gymnázium, na kterém jsem maturovala, už ale neexistuje. Proběhlo nesmyslné sloučení hořických škol a způsobilo, že jsem absolventem posledního … přečíst vše

Zpráva o zahraniční stáži

Erlangen. Na německé poměry menší město asi 15 km severně od Norimberku. Právě tady, na zdejším městském osmiletém gymnáziu Marie Terezie, jsme s kolegyní Helenou Trkalovou strávily jeden říjnový týden v rámci Výzvy č. 56 ministerstva školství. Hostitelská škola nás přijala velmi vlídně a i kolegové, v jejichž hodinách jsme hospitovaly, nám vždy věnovali kus svého … přečíst vše

Výstup do krajiny

V pondělí ráno 21. 9. 2015 nastoupily všechny ročníky do vlaku, kterým přejely do Bělé u Staré Paky, odkud vyrazily na zeměpisnou a geologickou exkurzi – pěší putování po hřebenu do Staré Paky.