Přijímací řízení

15. 5. 2024 –
     Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025
 
 
 

Vážení zájemci o studium,

v novém školním roce 2024/2025 může naše škola přijmout do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium 20 žáků.

Ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení na střední školy a konzervatoře.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách  www.prihlaskynastredni.cz.  

NOVĚ je možné podat přihlášku prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (DIPSY), který je dostupný přes výše uvedené webové stránky nebo bez přihlášení v podobě vytištěného výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem.

NOVĚ se do výsledků přijímacího řízení na naší škole nezapočítávají známky z předchozího vzdělávání.

NOVĚ budou uchazeči přiřazeni na SŠ na základě výsledků přijímacího řízení a priorit, už se tedy nepoužívají zápisové lístky.

Obory (školy) musí být v přihlášce vyplněny v pořadí dle priority, tzn. preference zvoleného oboru od nejpreferovanějšího po nejméně preferovaný. Prosíme, netaktizujte a vyplňte na 1. místo školu, kterou si opravdu přejete nejvíce. Pokud se na tuto školu nedostanete, budete zařazováni do vámi zvolené další školy vždy na základě výsledků PZ a nebudete tedy v nevýhodě oproti těm, kdo vaši druhou školu měli na 1. místě.
Dobré výsledky PZ hrají pro vás stále!

Zvolený obor a pořadí lze měnit jen do 20. 2. 2024 formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové. Pokud jste podali přihlášku do 30. 11. 2023 do oborů s talentovou zkouškou, můžete pořadí (ne však obory) měnit až do 15. 3. 2024.

 

Výsledky přijímacího řízení a podíl jednotlivých částí

 1. Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) – centrálně zadávané testy z českého jazyka a literatury a z matematiky (Cermat) – promítají se do výsledného hodnocení 60 %.
 2. Školní přijímací zkouška (ŠPZ) – ústní motivační pohovor 40 %.

Celkový výsledek přijímacího řízení tvoří tedy: 60 % JPZ, 40 % ŠPZ.
 

Podrobnosti k přijímacímu řízení do 1. ročníku (klikněte pro podrobnosti a popis kritérií)
• Informace pro uchazeče z ciziny a uchazeče pobývající dlouhodobě v zahraničí (klikněte pro informace)

 

 • 1. řádný termín JPZ (didaktické testy):     12. 4. 2024
 • 2. řádný termín JPZ (didaktické testy):     15. 4. 2024
 • ŠPZ (ústní pohovor):                          15. – 17. 4. 2024 

Pokud se nemocný uchazeč do 3 pracovních dnů omluví ředitelce školy, pak:

 • náhradní JPZ se koná     29. 4. a 30. 4. 2024
 • náhradní ŠPZ se koná od            26. 4. 2024

Pozvánky k přijímacím zkouškám dostanete 14 dní před konáním zkoušek.

Zveřejnění výsledků:      15. 5. 2024

Termíny, obsah a kritéria hodnocení dalších kol přijímacího řízení
Druhé kolo přijímacího řízení bude vypsáno pouze v případě, nebude-li v 1. kole přijímacího řízení naplněna kapacita prvního ročníku.
V 2. kole platí nově stejná pravidla jako v kole prvním (tedy JPZ 60 % + ŠPZ 40 %).

 


Sobotní přípravné kurzy k přijímačkám: 10. 2. 2024, 24. 2. 2024, 16. 3. 2024 a 6. 4. 2024  od 8:30 do 12 hod.

Kdo tyto kurzy povede?
Budou se vám věnovat naši studenti společně s vyučujícím(i).
Jak se na kurz můžete přihlásit?
Napište nám e-mail na naši adresu prijimacky(zavinac)gymhorice.cz.
Kolik máte času na poslání e-mailu?
Omlouváme se, ale už nepřijímáme další uchazeče na sobotní kurzy.

Aktuální informace k sobotním přípravným kurzům (aktualizace ke dni 20. 2. 2024)

 • Vezměte si s sebou: přezůvky, pití, svačinu, psací potřeby, sešit nebo volné papíry A4.
 • V 8:30 provedeme zahájení a úvodní prezenci. Mezi dvěma 60minutovými bloky bude čas na svačinu a čaj. Končit budeme ve 12 hodin.
 • Kurzy jsou pro uchazeče o studium na naší škole zdarma. Cena pro ostatní zájemce o tuto formy přípravy na přijímačky je 300 Kč za jeden dopolední kurz. Poplatek se vybírá hotově v den kurzu.

Tak v sobotu ahoj.

 

Mgr. Šárka Šandová, ředitelka školy
19. 1. 2024

 

 

 

 

 

 

 

Vážení zájemci o studium,v novém školním roce 2024/2025 může naše škola přijmout do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium 20 žáků do jedné třídy.

V přijímacím řízení by mělo dojít k mnoha změnám, proto budeme aktualizovat informace ve chvíli, kdy budou uzákoněny, nejpozději k 31. 1. 2024.

Vypisujeme 2. kolo přijímacích zkoušek

Podrobnosti o druhém kole přijímacích zkoušek na naší škole najdete zde.

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek
(aktuální pořadí po náhradním termínu přijímacího pohovoru (číslo 4423) – 2. 5. 2023


 

 


Pro uchazeče, kteří se dlouhodobě vzdělávají v zahraničí, platí tzv. redukované hodnocení. Zde uvádíme tabulku, sestavenou podle tohoto redukovaného hodnocení (neobsahuje výsledky testu z ČJ a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost ČJ).Datum 1. řádného termínu JPZ:
Datum 2. řádného termínu JPZ:
Školní přijímací řízení (ústní pohovory):
Náhradní termín JPZ:

12. duben 2024
15. duben 2024
16. – 19. duben 2024
29. a 30. 4. 2024

Součástí přijímacího řízení a jeho kritérií jsou na naší škole výsledky jednotných přijímacích zkoušek, ústního pohovoru a prospěch ze základní školy (konec osmého a první pololetí devátého ročníku).

Výsledky přijímacího řízení a podíl jednotlivých částí

 • Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) – centrálně zadávané testy z českého jazyka a literatury a z matematiky (Cermat) – promítají se do výsledného hodnocení 60 %.
 • Školní přijímací zkouška – ústní pohovor – 30 %.
 • Hodnocení prospěchu ze základní školy – 10 %.

Celkový výsledek přijímacího řízení tvoří tedy: 60 % JPZ, 40 % školní PZ (30 % ústní pohovor + 10 % vysvědčení ze ZŠ).

Rozhodnutí o přijetí se uchazeči nezasílalo, nově by se nemělo zasílat ani rozhodnutí o nepřijetí.

Termíny, obsah a kritéria hodnocení dalších kol přijímacího řízení
Druhé kolo přijímacího řízení bude vypsáno pouze v případě, nebude-li v 1. kole přijímacího řízení naplněna kapacita prvního ročníku, a podle dostupných informací by nově měla platit stejná pravidla jako v kole prvním (tedy JPZ + školní PZ).

Podrobnosti o plánovaných změnách přijímacího řízení a detailní informace o přijímacím řízení najdete na stránkách MŠMT nebo Cermatu a také na nově spuštěném webu https://www.prihlaskynastredni.cz/stredni-skola.html


Sobotní přípravné kurzy k přijímačkám

10. 2. 2024, 24. 2. 2024, 16. 3. 2024 a 6. 4. 2024 od 8:30 do 12:00.

Kdo tyto kurzy povede? Budou se vám věnovat naši studenti společně s vyučujícím(i).
Jak se na kurz můžete přihlásit? Napište nám e-mail na naši adresu prijimacky(zavinac)gymhorice.cz.
Kolik máte času na poslání e-mailu? Nejlépe co nejdřív, nejpozději 9. 2. 2024.

Kurzy jsou pro uchazeče o studium na naší škole zdarma. Cena pro ostatní zájemce o tuto formy přípravy na přijímačky je 300 Kč za jeden dopolední kurz. Poplatek se vybírá hotově v den kurzu.

Mgr. Šárka Šandová, ředitelka školy
28. 11. 2023