Příměstský tábor 2023

Příměstský vzdělávací tábor Svět kouzel

Na začátku srpna se budova Hořického gymnázia proměnila na zámek v Bradavicích, aby se zde sešli
všichni kouzelníci, kouzelnice, mágové a další podivuhodné bytosti ze světa čar a kouzel. Kouzelný
mluvící klobouk rozhodl, do které skupiny (koleje) budou účastnící tábora rozděleni, každé skupině
byl určen táborový vedoucí z řad studentů gymnázia. Jelikož každý správný kouzelník potřebuje ke
kouzlení svou kouzelnickou hůlku, nezbývalo nic jiného, než ji vyrobit. Malí táborníci si zhotovili i
šifrovací kolečka pro dešifrování tajných zpráv, záložky do knih kouzelzlatonky na závěrečný
famfrpál, sovu Hedviku a lapače snů.
Každé ráno jsme započali den táborovou písničkou, poté se jednotlivé koleje věnovaly hudebním,
výtvarným či sportovním činnostem, především se ale každý den zdokonalovaly v angličtině. Děti
měly letos po celou dobu trvání tábora jedinečnou příležitost vyzkoušet si své konverzační
dovednosti s rodilou mluvčí z Velké Británie, dále doplňovaly informace o postavách z knih Harry
Potter, učily se tajná kouzla s hůlkou a míchaly kouzelné lektvary. Ve čtvrtek se táborníci vydali na
celodenní dobrodružnou cestu, nejprve navštívili tajemné sklepení hradu Pecka, následně splnili
úkoly na Hravé Homolce a nakonec svedli souboj s Lordem Voldemortem na paintballovém hřišti na
Pecce. Tajuplný týden uplynul jako voda, zážitky a nová přátelství zůstávají.
Na realizaci projektu se kromě učitelů Hořického gymnázia aktivně podíleli i studenti, projekt byl
finančně podpořen městem Hořice.