Hodnoty školy

  • Škola umožňuje žákům zaměřit se více na průběh výchovně-vzdělávacího procesu, ne pouze na jeho výsledek.
  • Výchova a vzdělání se realizuje ve vzájemném vztahu mezi učitelem a žákem, oba se od sebe učí, respektují své osobní názory a cesty k jejich realizaci.
  • Výuka je založena především na aktivitě žáků, učitel je jejich zkušenějším průvodcem.
  • Žák přijímá svou osobní odpovědnost za to, že se do realizovaného vzdělávacího systému zapojí. Učí se rozhodovat o sobě samém a učí se přijímat následky svého jednání.
  • Výchova a vzdělávání se provádějí v každodenním životě také příkladem, prostředím, činnostmi, lidmi, s kterými se potkáváme, vlastními zkušenostmi a jejich vyhodnocením.

 

Na utváření školy se kromě pedagogů podílejí také žáci, rodiče a zájemci z veřejnosti.