Profil absolventa

Přejeme si,

 • aby si absolvent Hořického gymnázia uměl poradit se sebou samým a zároveň s rychlými společenskými změnami,
 • aby se dokázal o sebe postarat jak doma, tak ve světě a aby vzdělávání považoval za celoživotní záležitost.

Dále aby pomáhal ostatním a sám dokázal v případě potřeby přijmout pomoc od jiných,

 • aby se uměl ptát, ale i naslouchat,
 • aby odpovědi hledal a také je nalézal,
 • aby se nebál jít vlastní cestou a rovněž uměl jít s ostatními,
 • aby vítězil především nad sebou a nesoupeřil s jinými,
 • aby rozeznal krásu a s ošklivostí bojoval,
 • aby si byl vědom odpovědnosti a následků svého jednání,
 • aby neúspěch dokázal proměnit v důležitou zkušenost a nespokojenost v činorodost,
 • aby uměl jasně zformulovat názor a nebojácně jej vyslovil,
 • aby si byl vědom své osobitosti a uměl ocenit jiného,
 • aby uměl vést, ale také být veden,
 • aby se uměl radovat a nebál se prožít bolest,
 • aby žil s lehkostí, a přitom nebral život na lehkou váhu,
 • aby byl pravdivý, čestný a překážky bral jako výzvu.

Prostě a jednoduše: přejeme si, aby se absolvent Hořického gymnázia života nebál a uměl být šťastný.