Příměstský vzdělávací tábor 2022

Příměstský tábor Svět kouzel
V červenci se budova Hořického gymnázia proměnila na zámek v Bradavicích, aby se zde
sešli všichni kouzelníci, kouzelnice, mágové a další podivuhodné bytosti ze světa čar a
kouzel. Kouzelný mluvící klobouk rozhodl, do které skupiny (koleje) budou účastnící tábora
rozděleni, každé skupině byl určen táborový vedoucí z řad studentů gymnázia. Jelikož každý
správný kouzelník potřebuje svůj klobouk, kouzelnickou hůlku a kravatu, jež barevně
odpovídá dané koleji, nezbývalo nic jiného, než vše vyrobit.
Každé ráno jsme započali den táborovou písničkou, poté se jednotlivé koleje věnovaly
hudebním, výtvarným či sportovním činnostem, především se ale každý den zdokonalovaly
v angličtině. Děti přečetly svou první knížku v angličtině o čarodějnici Winnie, doplňovaly
informace o postavách z knih Harry Potter, učily se tajná kouzla s hůlkou, namíchaly
kouzelné lektvary i prokázaly své konverzační dovednosti při setkání s postavami ze světa
magie. Ve středu se táborníci vydali na celodenní dobrodružnou cestu, mnohé čekalo první
seznámení s rafty a pádly, splutí 12 km úseku Jizery však všichni zvládli na jedničku.
Tajuplný týden uplynul jako voda, zážitky a nová přátelství zůstávají.
Na realizaci projektu se kromě učitelů Hořického gymnázia aktivně podíleli i studenti, projekt
byl finančně podpořen městem Hořice.

CESTA KOLEM SVĚTA
aneb procestujte s námi všechny světadíly za jeden týden

Více zde: https://primestsky-vzdelavaci-tabor-cesta-kolem-sveta.webnode.cz/


Organizátor: Hořické gymnázium (soukromé) ve spolupráci s Love English Hořice za podpory města Hořice

Termíny:
PRVNÍ BĚH 29. 7. – 2. 8. 2019, 7:30 – 17:00 (příchod dětí 7:30-8:00, vyzvednutí 16:30-17:00)
DRUHÝ BĚH 5. 8. – 9. 8. 2019, 7:30 – 17:00 (příchod dětí 7:30-8:00, vyzvednutí 16:30-17:00)

Téma: První běh je určen hlavně pro děti, které se v loňském roce neúčastnily – bude mít stejné téma celotáborové hry jako v srpnu 2018. Druhý běh bude již s novým tématem i obsahem.

PRVNÍ BĚH – téma CESTA KOLEM SVĚTA – ÚNIK Z VĚZENÍ (PRISON BREAK)   
DRUHÝ BĚH – téma CESTA KOLEM SVĚTA – BOHOVÉ JSOU ŠÍLENÍ

Místo konání: Budova Hořického gymnázia (Blahoslavova 2105, Hořice) – boční vchod z ulice Blahoslavova

Účastníci tábora: Tábor je určen pro děti od 5 do 15 let, účastníci budou rozděleni do skupin podle věku, je určen i pro děti s nulovou nebo minimální znalostí Aj.

Obsah tábora: Každý den si všechny skupiny projdou všemi bloky (anglickým, hudebním i sportovním). Tábor bude zaměřen na výuku angličtiny, která bude doplněna hudebně-pohybovými hrami, výtvarnou činností a nevšedními pohybovými aktivitami a hrami. Při výuce nejmenších bude použita metoda prožitkového učení, učení hrou, zpěvem, pohybem a tancem. Výuka starších bude vedena v podobném duchu a bude více zaměřena na rozvíjení komunikativních dovedností a praktické využití angličtiny v životě. Žádné sezení v lavicích a vyplňování gramatických cvičení. Studenti soukromého gymnázia se budou podílet na přípravách materiálů, her a aktivit i na samotné realizaci projektu. Vše proběhne pod vedením kvalifikovaných pedagogů s praxí v oboru. Pro zpestření programu jsou zváni i externí hosté a lektoři.

Aktivity:
– anglické hry, pohádky, písničky a básničky
– konverzace v angličtině pro pokročilejší studenty, AJ v praktických situacích
– hudba ze všech koutů světa
– hudebně-pohybové hry
– výtvarná činnost
– pestré nevšední sportovní aktivity (např. lukostřelba, bränbal)
– celodenní výlet za dobrodružstvím v přírodě a terénu
– externí hosté a lektoři v závislosti na tématu daného běhu tábora
– závěrečný táborový oheň a vystoupení pro rodiče, posezení s rodiči

Cena tábora: 2200 Kč/osoba
Platba a rezervace místa – od 4.března 2019
Rezervace místa na táboře – s přijetím vyplněné a podepsané přihlášky (+ přijetím platby do 5 pracovních dnů). Počet míst na táboře je omezen.

Kontaktní osoby (organizace, koordinace příprav a průběhu tábora):
Mgr. Magda Vaníčková (tel.: 605 735 491, vanickova@gymhorice.cz)
Mgr. Blanka Dočekalová (tel.: 608 309 045, docekalova@gymhorice.cz)

Lektoři tábora:
Mgr. Blanka Dočekalová (AJ), Mgr. Magda Vaníčková (AJ), Mgr. Kristýna Šolcová (HV/VV), Mgr. Pavel Šťovíček (TV), Mgr. Denisa Lipavská (HV/VV)

Více zde: https://primestsky-vzdelavaci-tabor-cesta-kolem-sveta.webnode.cz/