Informace o škole

  • Hořické gymnázium je soukromá střední škola. Nabízí čtyřleté studium pro žáky z devátých tříd. Koncipujeme ji jako všeobecné gymnázium s širokou nabídkou volitelných a nepovinných předmětů jak přírodovědných, tak humanitních.
  • Díky nižšímu počtu žáků je možné více individualizovat a diferencovat výchovně-vzdělávací proces podle potřeb jednotlivých žáků a do vyučování se také lépe začlení žáci se specifickými poruchami učení.
  • Škola navázala spolupráci s univerzitami, dalšími školami ve městě, školami podobného zaměření z celé ČR a školami v zahraničí, kulturními institucemi, neziskovými organizacemi, sociálními ústavy, podnikatelskými subjekty aj.
  • Zřizovatelem školské právnické osoby Hořické gymnázium jsou fyzické osoby, dlouholetí gymnaziální pedagogové: Mgr. Eva Slámová, Mgr. Jiří Slezák, Mgr. Šárka Šandová, Mgr. Sylva Zajícová.
Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium
  denní forma vzdělávání
Délka vzdělávání: 4 roky
Den zápisu do rejstříku: 8. 7. 2014
Den zahájení činnosti: 1. 9. 2014
IZO: 181 055 660
IČO: 03 230 759
REDIZO: 691 006 521
Číslo bankovního účtu: 107-815 351 0227/0100