Pedagogický sbor

Mgr. Šárka Šandová

Šárka Šandová
učí český jazyk
ředitelka školy
sandova(zavinac)gymhorice.cz


RNDr. Lenka Bednářová

Lenka Bednářová
učí chemii
koordinátor ŠVP
bednarova(zavinac)gymhorice.cz


Mgr. Blanka Dočekalová

Blanka Dočekalová
učí anglický jazyk, český jazyk
výchovný poradce
konzultace výchovného poradce: čtvrtek 12.30 – 14.00 (po předchozí domluvě)
docekalova(zavinac)gymhorice.cz


Mgr. Ivana Chalupová

Ivana Chalupová
učí anglický jazyk, ruský jazyk, španělštinu, třídní 3.B
chalupova(zavinac)gymhorice.cz


Mgr. Hana Jermakova

Hana Jermaková
učí filosofický seminář, humanitní seminář
jermakova(zavinac)gymhorice.cz


Mgr. Lenka Kašparová

Lenka Kašparová
učí český jazyk
kasparova(zavinac)gymhorice.cz


Mgr. Ellen Kloučková

Ellen Kloučková
učí německý jazyk
klouckova(zavinac)gymhorice.cz


Bc. Zbyšek Klimpl

Luboš Kubíček
učí fyziku, matematiku
klimpl(zavinac)gymhorice.cz


Mgr. Luboš Kubíček

Luboš Kubíček
učí dějepis a základy společenských věd, třídní 1.A
kubicek(zavinac)gymhorice.cz


Mgr. Denisa Kvapilová

Denisa Kvapilová
učí dějepis, estetický seminář, výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu, třídní 4.A
kvapilova(zavinac)gymhorice.cz


Mgr. Milan Hofman

Milan Hofman
učí zeměpis, třídní 1.B
hofman(zavinac)gymhorice.cz


Miloslava Luštincová

Miloslava Luštincová
asistentka ředitele, dobrá duše školy
lustincova(zavinac)gymhorice.cz


Mgr. Eva Slámová

Eva Slámová
učí matematiku
hospodářka školy
slamova(zavinac)gymhorice.cz


Mgr. Jiří Slezák

Jiří Slezák
učí fyziku a informatiku
zástupce ředitele
slezak(zavinac)gymhorice.cz
Oblíbený citát: „Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale přenech skutkům, aby za tebe mluvily.“ J. A. Komenský


Bc. Aleš Splítek

Aleš Splítek
učí anglický jazyk, španělský jazyk, informatiku
splitek(zavinac)gymhorice.czMgr. Pavel Šťovíček

Pavel Šťovíček
učí tělesnou výchovu
stovicek(zavinac)gymhorice.cz


Mgr. Kristýna Balážová

Kristýna Šolcová
učí hudební výchovu
solcova(zavinac)gymhorice.cz


RNDr. Helena Trkalová

Helena Trkalová
učí biologii a matematiku, třídní 2.A
koordinátor projektů, metodik prevence
trkalova(zavinac)gymhorice.cz


Mgr. Magda Vaníčková

Magda Vaníčková
učí matematiku a angličtinu, třídní 3.A
vanickova(zavinac)gymhorice.cz


Mgr. Sylva Zajícová

Sylva Zajícová
stará se o agendu školy, dohlíží na rozkvět naší zahrady
zajicova(zavinac)gymhorice.cz