Metody výuky

Pro naplnění našeho záměru (viz Filosofie školy) využíváme různé formy vyučování a mimoškolních doplňujících aktivit, například:

  • škola v přírodě
  • lektorská praxe
  • individuální i skupinová práce
  • mezipředmětová výuka
  • praktické činnosti v terénu
  • projekty
  • tematické a sportovní kurzy
  • exkurze
  • expedice
  • družební akce