Velcí a malí

Děti z 1. Montessori třídy jsou vždy nadšené z návštěv studentů gymnázia u nás ve třídě. Pohádka studentek s vlastnoručně vyrobenými loutkami byla nejen zpestření, zábava, ale i velká inspirace.  Studenti se pravidelně zapojují do chodu naší třídy. Nacvičili a předvedli dramatizaci druhého velkého příběhu o vzniku a vývoji země. Vymysleli prezentaci druhého velkého příběhu o vývoji člověka. Tyto příběhy jsou základními stavebními kameny učiva v Montessori školách. Jsou v nich obsaženy základy všech věd. V klíčových lekcích, které navazují na příběhy, se studenti Hořického gymnázia účastní samostatnými prezentacemi. Například o buňce, kterou si pak děti prohlédnou pod mikroskopem nebo třeba samostatnou lekcí Matematiky. Těšíme se na další aktivity i obyčejné setkání na chodbě, dvorku, společném zpívání nebo zahradní slavnosti.

Děkujeme, že jste nás tu v Blahoslavově tak hezky přijali a pomohli k příjemné atmosféře v naší škole.

Zuzana Slezáková, učitelka z Montessori (ZŠ Na Habru)