Zastavení v Praze…

17. 10. 2016 skupinka studentů Hořického gymnázia navštíví Knihovnu Václava Havla, poté vstoupíme od východu do Starého města Prašnou bránou a přemístíme se po Královské cestě na posvátný pahorek Žiži na západě, kde stojí Pražský hrad. Povšimneme si na ní i v jejím okolí některých podivných znamení, které k nám hovoří skrytou řečí symbolů, abychom pak na konci své pouti skrze slovo jednoho z hostů Fóra 2000, tibetského dalajlamy, slyšeli jeho poselství… Zde se také setkáme s ostatními studenty našeho gymnázia, kteří sem doputují o něco později.

I. Chocholáč