Dny otevřených dveří

Pro všechny, kdo chtějí do naší školy nahlédnout, jsme opět otevřeli dveře.
V pátek 22. 1. se mohli návštěvníci se školou seznámit poněkud netradičně, formou tzv. živého vyučování. V roli vyučujících se představili naši studenti, sami vedli tvůrčí tematické dílny. Hosté si s nimi mohli vyzkoušet například tvorbu fraktálové pohlednice, prošli detektorem lži, dotvořili si komiksový film, zúčastnili se čtenářské dílny nebo tvůrčího psaní. Připravili jsme pro ně také zdravou svačinku. V odpoledních hodinách si pak mohli školu prohlédnout individuálně, v doprovodu našich studentů nebo učitelů. 23. 1., 6. 2. a 13. 2. 2016 jsme uspořádali tzv. otevřené soboty, kdy si zájemci o studium a jejich rodiče mohli prohlédnout školu a promluvit si se studenty a učiteli. 19. 3. a 2. 4. jsme pro budoucí studenty uspořádali kurzy k přijímacím zkouškám.
Po domluvě si můžete kdykoli školu prohlédnout a zúčastnit i vyučování.