Projektový den 3. 10. 2016 – religionistika

Harmonogram:

8.00 – 8.30 ranní setkání
8.30 – 8.40 – úvod (co nás čeká, program, co je to religionistika, co je cílem projektového dne, kdo projektový den připravil, práce ve skupinách, budou rozděleni do 5 skupin – David Westfál
8.40 – 9.00 – začátek, I. Chocholáč – přednáška o počátku náboženství, krátký film
9.00 – 9.15 – J. Ondráček – animismus
9.15 – 9.35 – přestávka
9.35 – 9.45 – prezentace judaismus – Káťa Baudyšová
9.45 – 9.55 – prezentace křesťanství – Lucka Lachmanová
9.55 – 10.10 – islám – Káťa Kavanová
10.15 – 10.45 – práce ve skupinách – rozdělit do 5 skupin, zadat úkoly
10.45 – 10.55 – hinduismus – David Westfál
10.55 – 11.05 – buddhismus – Madla Šandová
11.05 – 11.15 – meditace – Madla
11.15 – 11.25 – sekty – Niels van der Meer
11.25 – 12.00 – samostatná práce ve skupinách – dokončení
12.00 – 12.50 – prezentace skupinové práce (každá skupina 10 minut)
12.50 – 13.15 – shrnutí, závěr, úkoly – slepá mapa, pracovní list (B podmínka), napsat úvahu na téma Role náboženství dnes – Madla, Lucka, David, Káťa Kavanová

SKUPINY:

  1. Náboženské svátky – vybrat několik zajímavých svátků, charakterizovat
  2. Scénka rituál – sehrát scénku, klidně i více kratších – na 10 minut celkem
  3. Kontroverzní témata – vybrat několik kontroverních témat – diskuze s ostatními
(Islám – islámský terorismus – vychází opravdu z islámské víry? / tolerantní Islám vůči ostatním náboženství v historii / pronásledování víry v ( křesťanské) Evropě v 16./17. století, sunnité/šíité
Křesťanství – protestanté/ katolíci, sexuální hříchy kněžích, restituce v ČR – jsou oprávněné? Judaismus – Jak to bylo s ukřižováním Ježíše Krista jako věčného hříchu Židů? Židovské rituály, pronásledování Židů v minulosti – zákazy a důvody)
  1. Náboženské symboly
  2. Důležité postavy – vybrat několik, charakterizovat, proč si je vybrali

 

Projektový den na téma religionistika připravili studenti 4. ročníku ve spolupríci s  Mgr. Lenkou Šulcovou, Mgr. Ivošem Chocholáčem a Mgr. Lubošem Kubíčkem.