Přijímací řízení

Vážení zájemci o studium,

v novém školním roce 2021/2022 může naše škola přijmout do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium až 30 žáků, tj. 2 třídy po 15 žácích.

Bližší informace zde zveřejníme, až MŠMT vydá nařízení ohledně průběhu přijímacího řízení. Prozatím nemá smysl v dnešní době přijímačky plánovat.

MŠMT 30. listopadu 2020 vydalo tiskovou zprávu o průběhu přijímacích a maturitních zkoušek.