Nový rozvrh od 25. 11. 2020

Nová verze rozvrhu – COVID 3. Maturitní ročník se učí ve škole (prezenční forma výuky), ostatní třídy se učí podle tohoto rozvrhu distančně. Pondělí je stále určené pro zadávání samostatných prací.

Studenti Hořického gymnázia získali příspěvek pro organizaci Naše Ulita z. s.

Nadace Olgy Havlové spustila projekt s názvem Daruj Srdce, jehož cílem je pomoci neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti a zároveň umožnit studentům pohled do světa tzv. neziskovek. Do tohoto projektu se zapojili i studenti prvního ročníku soukromého Hořického gymnázia. Nejdříve si žáci museli vybrat neziskovou organizaci, kterou by rádi finančně podpořili.  Volba padla na … přečíst vše

Den za/ote -vřených dveří

Jak otevřít dveře, když jsou školy zavřené? Virtuálně, přece! Ve čtvrtek 12. 11. 2020 jsme v 16 hodin přivítali zájemce o studium i jejich rodiče distančně a z dálky. Pro to, jakým způsobem akce proběhne, jsme se rozhodli na poslední chvíli. Svolali jsme naše studenty v prostředí Teams, rozdali si úkoly a bylo to. Setkání spolu s námi vedli: Nikola … přečíst vše

Opatření pro školy – od 12. října do 23. října 2020

V rámci opatření proti nemoci COVID-19 jsou střední školy v celé ČR v termínu 12. 10. – 23. 10. 2020 uzavřeny, prezenční výuka je nahrazena distanční formou výuky. Velmi nás tato situace mrzí, ale samozřejmě ji musíme respektovat. Výuka všech tříd bude probíhat v prostředí Microsoft Teams, všichni studenti obdrželi přístupové údaje. Výuka je rozdělená na … přečíst vše

Je nebo není distanční výuka?

Podle nařízení KHS Královéhradeckého kraje, kterým se pro území Královéhradeckého kraje nařizuje mimořádné opatření spočívající v omezení provozu škol a školských zařízení (zpěv, sportovní činnost). Omezení bude od 5. 10. do 18. 10. platit v celé ČR. Ve většině krajů budou navíc platit i omezení vlastního provozu škol. V našem kraji, vzhledem k současné příznivější situaci, bude v této … přečíst vše

Nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ   • Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky … přečíst vše

Mimořádný rozvrh – čtvrtek 17. 9. 2020

Ranní setkání není, přesouvá se na 5. vyučovací hodinu (po ukončení maturitních zkoušek) a budeme na zahradě. Maturity probíhají celé dopoledne v bílé učebně – prosíme o klid v blízkosti této učebny. Bezpečnostní opatření COVID-19, pravidlo 3R (Roušky, Ruce, Rozestupy) při vstupu do budovy si každý vydezinfikuje ruce je nařízené používat roušku ve vnitřních společných prostorách … přečíst vše

Poznáváme Hořice

Celoškolní projekt pod vedením Luboše byl zaměřený na poznávání Hořic. Hořice jsou městem kamenné krásy, nedaleko od Hořic najdete Hospitál Kuks s barokní výzdobou Matyáše Brauna. Studenti skupin, které byly vytvořeny napříč třídami, představili ve Smetanových sadech postupně Braunovy Sochy ctností a neřestí. Ostatní se snažili určit, o které ctnosti či neřesti šlo. Kdo … přečíst vše