28
ČVN
2018

Prezentace výsledků expedice

Závěr školního roku probíhá na naší škole tradičně v duchu vyhodnocování výsledků expedičních skupin a přípravou na jejich prezentování.
Ve čtvrtek 28. 6. 2018 jsme na hořické radnici nejdříve odstartovali krátkým ohlednutím za celým rokem a pak už nastupovaly skupiny v rychlém sledu.
„Odpaďáci“, skupina, která zkoumala, jak se oblast Rokytnicka potýká s odpadem. Svou prezentaci doplnili výstavkou „špinavého umění“ neboli Co se dá pěkného vyrobit z vytříděných materiálů.
„LandArt“ se nechali inspirovat přírodou a do ní pak zpětně zasadili své přírodní výtvory – Bránu lesa, stone balancing, živá kaluž atd.
Rozprášenou 24. pěší divizi a její odkaz připomenul generál Šimon.
Ryze mužská skupina Geologů se pokusila zmapovat oblast na zemi i pod zemí (navštívili Hornické muzeum v Harrachově), před vchodem do sálu si návštěvníci mohli prohlédnout jejich dovezené vzorky hornin.
Poutníci svou prezentací přiblížili jejich několikadenní putování.
Co zkoumala skupina Les(a)potok – nebo také Lesa(p)otok – jak chcete – z jejich prezentace jsem zjistil, že i stromy mají svou matematiku! 🙂
Seskupení Legendy sepsalo baladu Rusalka a tu pak ztvárnilo stejnojmenným filmem, který nám v sále promítli.
O celém dění na expedici a o tom, co vlastně expedice obnáší, nás svým filmem informovala skupina Dokumentaristky.

Myslím, že mimořádně povedeným večerem nás provázela dvojice Míša a Stefan.

Díky všem!