Nový rozvrh od 25. 11. 2020

Nová verze rozvrhu – COVID 3. Maturitní ročník se učí ve škole (prezenční forma výuky), ostatní třídy se učí podle tohoto rozvrhu distančně. Pondělí je stále určené pro zadávání samostatných prací.

Den za/ote -vřených dveří

Jak otevřít dveře, když jsou školy zavřené? Virtuálně, přece! Ve čtvrtek 12. 11. 2020 jsme v 16 hodin přivítali zájemce o studium i jejich rodiče distančně a z dálky. Pro to, jakým způsobem akce proběhne, jsme se rozhodli na poslední chvíli. Svolali jsme naše studenty v prostředí Teams, rozdali si úkoly a bylo to. Setkání spolu s námi vedli: Nikola … přečíst vše

Opatření pro školy – od 12. října do 23. října 2020

V rámci opatření proti nemoci COVID-19 jsou střední školy v celé ČR v termínu 12. 10. – 23. 10. 2020 uzavřeny, prezenční výuka je nahrazena distanční formou výuky. Velmi nás tato situace mrzí, ale samozřejmě ji musíme respektovat. Výuka všech tříd bude probíhat v prostředí Microsoft Teams, všichni studenti obdrželi přístupové údaje. Výuka je rozdělená na … přečíst vše

Je nebo není distanční výuka?

Podle nařízení KHS Královéhradeckého kraje, kterým se pro území Královéhradeckého kraje nařizuje mimořádné opatření spočívající v omezení provozu škol a školských zařízení (zpěv, sportovní činnost). Omezení bude od 5. 10. do 18. 10. platit v celé ČR. Ve většině krajů budou navíc platit i omezení vlastního provozu škol. V našem kraji, vzhledem k současné příznivější situaci, bude v této … přečíst vše

Mimořádný rozvrh – čtvrtek 17. 9. 2020

Ranní setkání není, přesouvá se na 5. vyučovací hodinu (po ukončení maturitních zkoušek) a budeme na zahradě. Maturity probíhají celé dopoledne v bílé učebně – prosíme o klid v blízkosti této učebny. Bezpečnostní opatření COVID-19, pravidlo 3R (Roušky, Ruce, Rozestupy) při vstupu do budovy si každý vydezinfikuje ruce je nařízené používat roušku ve vnitřních společných prostorách … přečíst vše

Konec školního roku

Ahoj, sejdeme se 26. 6. 2020 ve škole v 9 hodin. Nejdřív musíme uklidit třídy pod dohledem třídních a kapitánů, pak si vyklidit své skříňky (nezapomeňte je umýt a sundat vaše nálepky) – jakmile bude mít celá třída hotovo, kapitáni mi nahlásí a já si je od nich převezmu. Teprve po celém úklidu se všichni společně sejdeme … přečíst vše