Desátý školní rok, desátý začátek :)

Začátkem září vstupujeme do desátého školního roku Hořického gymnázia. Je až neuvěřitelné, jak
rychle čas někdy plyne. Čeká nás opět další rok společné radosti z učení a radosti ze spousty
společných prožitků a zážitků.

S kolegy učiteli a také s některými studenty jsme se potkali ještě v době prázdnin a dovolených, a to
na akcích školních i neškolních. Několik kolegů uspořádalo za pomoci studentů příměstský tábor, silné
zastoupení jsme měli na miletínském Michalově běhu, který se pro nás stal milou vzpomínkovou a
zároveň dobrovolnickou charitativní akcí (hodně nás běželo, šlo a fandilo běžcům nebo zajišťovalo
dílničky pro děti).

V předposledním prázdninovém týdnu jsme se pak potkali na pravidelné školní „Borovici“ (už potřetí
v Černém Dole), abychom se jednak společně ohlédli a jednak naplánovali příští školní rok. Zabývali
jsem se tím, co nám minulý školní rok dal a vzal, ve skupinách se věnovali wellbeingu (zjišťovali jsme,
kdy a proč je nám ve škole fajn a co nám pohodu kazí), sešli jsme se v předmětových komisích a
reflektovali výuku a hodnocení, navrhovali školní akce, projekty, exkurze a další formy učení.

23. srpna jsme zapálili svíčku Michalovi Malému a zavzpomínali…

V posledním srpnovém týdnu jsme se na nový rok chystali už ve škole a kromě plánování a dalších
nezbytných činností jsme za pomoci našich „starých“ i nových studentů školu uklízeli, malovali a
všelijak spravovali.

Je prima být u toho, když se sejdou ti, kterým není jedno, jaká naše škola je, a společně se všechno
chystá. Jsou to jedinečné chvíle, kdy se rozdíly mezi studenty a učiteli smažou…

Desátý školní rok načneme v pondělí 4. září. Naplánováno máme, takže směle do toho!
Šárka Šandová