Zpráva o zahraniční stáži

Logo
Erlangen. Na německé poměry menší město asi 15 km severně od Norimberku. Právě tady, na zdejším městském osmiletém gymnáziu Marie Terezie, jsme s kolegyní Helenou Trkalovou strávily jeden říjnový týden v rámci Výzvy č. 56 ministerstva školství. Hostitelská škola nás přijala velmi vlídně a i kolegové, v jejichž hodinách jsme hospitovaly, nám vždy věnovali kus svého vzácného času k následným rozhovorům. Navštívily jsme konkrétně hodiny matematiky, biologie, angličtiny, němčiny a hudební výchovy. Pro kantora je vždy povzbudivé a inspirující moci nahlédnout pod pokličku pedagogické praxe jinému kolegovi. V tomto případě se nám povzbuzení a inspirace dostalo měrou vrchovatou a získané zkušenosti určitě uplatníme v našich hodinách.
Zdejší gymnázium nabízí studentům i nepovinné předměty jako hra v bigbendu, sborový zpěv, cirkus a divadlo. Bylo nám umožněno navštívit divadelní zkoušku, kde se studenti připravují na vystoupení k výročí osvobození koncentračního tábora Aschwitz. Text připomínající melodram si studenti napsali sami na základě shlédnutých filmů a přečtených dokumentů. Silný zážitek.
Navštívily jsme také starobylá města Bamberk a Norimberk a část Franského Švýcarska, které je možná právě teď v záplavě barevných stromů nejkrásnější.
Jsem velmi ráda, že jsem se tohoto projektu mohla zúčastnit a vím, že z něho budu ještě dlouho profesně i osobně čerpat.

Ellen Kloučková