„Otevíráme dveře“ – Den otevřených dveří na Hořickém gymnáziu

DOD28. 11. 2014 se na nově vzniklém soukromém gymnáziu konal 1. den otevřených dveří.

Setkání s rodiči, žáky a přáteli školy zahájili současní žáci 1. a 2. ročníku a prezentovali veřejnosti běžný život školy.

Přirozeně a s humorem představili hodnoty školy (malý počet žáků ve třídě, individuální přístup učitelů k žákům, rodinná atmosféra, posilování osobní odpovědnosti žáků za své vzdělávání), zvláštnosti hodnocení (tzv. podmínkový systém), pravidelné projektové dny.

Následovala diskuse s rodiči a individuální prohlídka prostor školy.

Zároveň byla oficiálně zahájena výstava fotografií „Bezobratlí“, pořádaná ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Přírodovědci.cz, kterou mohli veřejnost a žáci základních škol navštívit už od 25. 11. Odborně celou výstavou prováděli sami žáci.

Na všem, co v budově v Blahoslavově ulici vzniká, a také na celkové atmosféře školy se podílejí žáci, jejich rodiče, bývalí studenti našich učitelů a všichni ti, kteří nás jakkoli podporují.