Školská rada Hořického gymnázia

Školskou radu Hořického gymnázia tvoří 3 členové. Volbou, konanou 20. 11. 2014, byl zvolen její poslední člen za žáky a zákonné zástupce.

  1. Pavlína Václavíková, za žáky a zákonné zástupce Hořického gymnázia
  2. Mgr. Jiří Slezák, za zřizovatele Hořického gymnázia
  3. RNDr. Helena Trkalová, za pedagogický sbor Hořického gymnázia
Za volební komisi: Milena Baudyšová, Helena Hyšková, Mgr. Sylva Zajícová