Píší o nás Hospodářské noviny

V případě hořického gymnázia jde přitom nejen o obnovení instituce, ale i o velmi progresivní vzdělávací přístup, na první pohled odlišný od toho, co poskytuje většina státních „zařízení“. Škola má definován svůj vlastní profil absolventa (v českých podmínkách něco nevídaného), kterému dominují takové vlastnosti a dovednosti jako samostatnost, odpovědnost vůči sobě i okolí, odolnost a vůle, zdravá skepse nebo třeba smysl pro estetiku.
Celý článek je otištěn v Hospodářských novinách nebo na adrese www.eduin.cz/clanky/hospodarske-noviny-vzdelavaci-underground.