Změny testování účinné od 3. 1. 2022

NOVINKA: Informace pro školy ohledně karantény a izolace od 11. 1. 2022 a pravidel pro testování zaměstnanců od 17. 1. 2022


NOVINKA: Pravidla, která platí pro školy v období 11. –  16. 1. 2022 (KHS Hradec Králové)


Nadále platí pravidla, která byla školám zaslána v informaci ze dne 27. 12. 2021 (a která je dostupná ZDE), a to že

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
  • i nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání,
  • testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů.

Podrobnější informace ke změnám v mimořádných opatřeních naleznete ZDE.