Příměstský vzdělávací tábor 2019

CESTA KOLEM SVĚTA
aneb procestujte s námi všechny světadíly za jeden týden

Více zde: https://primestsky-vzdelavaci-tabor-cesta-kolem-sveta.webnode.cz/


Organizátor: Hořické gymnázium (soukromé) ve spolupráci s Love English Hořice za podpory města Hořice

Termíny:
PRVNÍ BĚH 29. 7. – 2. 8. 2019, 7:30 – 17:00 (příchod dětí 7:30-8:00, vyzvednutí 16:30-17:00)
DRUHÝ BĚH 5. 8. – 9. 8. 2019, 7:30 – 17:00 (příchod dětí 7:30-8:00, vyzvednutí 16:30-17:00)

Téma: První běh je určen hlavně pro děti, které se v loňském roce neúčastnily – bude mít stejné téma celotáborové hry jako v srpnu 2018. Druhý běh bude již s novým tématem i obsahem.

PRVNÍ BĚH – téma CESTA KOLEM SVĚTA – ÚNIK Z VĚZENÍ (PRISON BREAK)   
DRUHÝ BĚH – téma CESTA KOLEM SVĚTA – BOHOVÉ JSOU ŠÍLENÍ

Místo konání: Budova Hořického gymnázia (Blahoslavova 2105, Hořice) – boční vchod z ulice Blahoslavova

Účastníci tábora: Tábor je určen pro děti od 5 do 15 let, účastníci budou rozděleni do skupin podle věku, je určen i pro děti s nulovou nebo minimální znalostí Aj.

Obsah tábora: Každý den si všechny skupiny projdou všemi bloky (anglickým, hudebním i sportovním). Tábor bude zaměřen na výuku angličtiny, která bude doplněna hudebně-pohybovými hrami, výtvarnou činností a nevšedními pohybovými aktivitami a hrami. Při výuce nejmenších bude použita metoda prožitkového učení, učení hrou, zpěvem, pohybem a tancem. Výuka starších bude vedena v podobném duchu a bude více zaměřena na rozvíjení komunikativních dovedností a praktické využití angličtiny v životě. Žádné sezení v lavicích a vyplňování gramatických cvičení. Studenti soukromého gymnázia se budou podílet na přípravách materiálů, her a aktivit i na samotné realizaci projektu. Vše proběhne pod vedením kvalifikovaných pedagogů s praxí v oboru. Pro zpestření programu jsou zváni i externí hosté a lektoři.

Aktivity:
– anglické hry, pohádky, písničky a básničky
– konverzace v angličtině pro pokročilejší studenty, AJ v praktických situacích
– hudba ze všech koutů světa
– hudebně-pohybové hry
– výtvarná činnost
– pestré nevšední sportovní aktivity (např. lukostřelba, bränbal)
– celodenní výlet za dobrodružstvím v přírodě a terénu
– externí hosté a lektoři v závislosti na tématu daného běhu tábora
– závěrečný táborový oheň a vystoupení pro rodiče, posezení s rodiči

Cena tábora: 2200 Kč/osoba
Platba a rezervace místa – od 4.března 2019
Rezervace místa na táboře – s přijetím vyplněné a podepsané přihlášky (+ přijetím platby do 5 pracovních dnů). Počet míst na táboře je omezen.

Kontaktní osoby (organizace, koordinace příprav a průběhu tábora):
Mgr. Magda Vaníčková (tel.: 605 735 491, vanickova@gymhorice.cz)
Mgr. Blanka Dočekalová (tel.: 608 309 045, docekalova@gymhorice.cz)

Lektoři tábora:
Mgr. Blanka Dočekalová (AJ), Mgr. Magda Vaníčková (AJ), Mgr. Kristýna Šolcová (HV/VV), Mgr. Pavel Šťovíček (TV), Mgr. Denisa Lipavská (HV/VV)

Více zde: https://primestsky-vzdelavaci-tabor-cesta-kolem-sveta.webnode.cz/