Maturity


Maturitní zkouška – školní rok 2019/2020
Na základě ustanovení §78 a §79 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění následujících předpisů stanovuji pro volbu předmětů u maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 tato pravidla:

Společná část maturitní zkoušky
Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou

 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk (cizí jazyk si mohou žáci vybrat z předmětů: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk)
 3. matematika.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů uvedených v odstavci 2 a 3.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů uvedených v odstavci 2 a 3.

Více viz www.cermat.cz

Profilová část maturitní zkoušky
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek a je možné dále si vybrat až dvě nepovinné zkoušky. Všechny zkoušky se konají ústní formou.
Povinné zkoušky
Žáci si mohou vybrat z následující nabídky:

 1. cizí jazyk (pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, nemůže v profilové části volit jazyk stejný)
 2. dějepis
 3. základy společenských věd
 4. matematika
 5. fyzika
 6. chemie
 7. biologie
 8. zeměpis.

Nepovinné zkoušky
Žáci si mohou vybrat ze všech předmětů uvedených v nabídce předmětů povinné zkoušky a dále tělesnou výchovu.

Přihlášky k maturitě musí žáci podat třídním učitelům nejpozději 30. listopadu 2019. Třídní učitelé je do 1. 12. 2019 předají ředitelce školy.

V Hořicích dne 5. 10. 2019
Mgr. Šárka Šandová
ředitelka školy