Je nebo není distanční výuka?

Podle nařízení KHS Královéhradeckého kraje, kterým se pro území Královéhradeckého kraje nařizuje mimořádné opatření spočívající v omezení provozu škol a školských zařízení (zpěv, sportovní činnost).

Omezení bude od 5. 10. do 18. 10. platit v celé ČR. Ve většině krajů budou navíc platit i omezení vlastního provozu škol. V našem kraji, vzhledem k současné příznivější situaci, bude v této chvíli platit omezení pouze těchto dvou epidemiologicky významných školních činností. Nedochází tedy k přechodu na distanční vzdělávání v žádném z okresů a to bez ohledu na barvu, který okres na „Semaforu“ od zítra ponese.

Nařízení Krajské hygienické stanice (pdf)