Nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH
MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
 
• Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní
umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská
zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost
nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského
zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně
učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není
vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného
prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
Pracovníci škol a školských zařízení nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani v případě,
kdy vykonávají práci na jednom místě – typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba
ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, (viz část I., bod 2, písm. p) Mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Mgr. Šárka Šandová