Mimořádný rozvrh – čtvrtek 17. 9. 2020

Ranní setkání není, přesouvá se na 5. vyučovací hodinu (po ukončení maturitních zkoušek) a budeme na zahradě. Maturity probíhají celé dopoledne v bílé učebně – prosíme o klid v blízkosti této učebny.

Bezpečnostní opatření COVID-19, pravidlo 3R (Roušky, Ruce, Rozestupy)

  • při vstupu do budovy si každý vydezinfikuje ruce
  • je nařízené používat roušku ve vnitřních společných prostorách (chodby, pingpong, kuchyňka, …) 
  • v rámci možností zůstávejte ve svých třídách
  • při dělení třídy na skupiny jedna část zůstane v kmenové učebně, druhá přejde do odborné učebny (červená)

[space height=“20″]
Rozvrh na čtvrtek: