17
DUB
2020

Novinky ze školního života v době karantény

Milí studenti, budoucí studenti, rodiče, přátelé,

střední školy se v běžném režimu do prázdnin, resp. do nového školního roku neotevřou, a tak přicházím s novými informacemi o tom, jak to dál plánujeme.

Pro uchazeče o studium:
Přijímací řízení
Jednotné přijímací zkoušky se podle vyjádření ministra školství R. Plagy z 15. 4. 2020 plánují po maturitách, patrně tedy ve druhé polovině června. Budou probíhat pouze v jednom termínu, ve škole uvedené v přihlášce ke studiu na 1. místě.

Výsledky JPZ budou zaslány oběma školám a školy do 8 dnů zveřejní výsledky celého přijímacího řízení.

Lhůta na odevzdání zápisového lístku je 5 dnů od zveřejnění výsledků a zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou.

V naší škole je součástí přijímacího řízení také motivační pohovor. Rádi bychom jej zachovali i v této nelehké situaci. Pohovor se uskuteční do doby konání JPZ (didaktických testů), datum a čas pohovoru bude uveden na pozvánce.

Pro ostatní:
Distanční forma školní výuky pokračuje ve všech ročnících v hlavních a profilových předmětech prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Od 11. 5. se budou konat individuální konzultace pro studenty 4. ročníku, od 8. 6. konzultace pro studenty 1. – 3. ročníku.
Ministerský manuál k zabezpečení provozu škol od května do června má vzniknout do konce dubna.

Maturity
Pokud epidemiologická situace nepřekvapí, maturita ve školách bude, a to nejdříve v červnu. Střední školy by měly od 11. 5. umožnit maturantům individuální přípravu na maturitní zkoušky. Právě teď zjišťujeme potřeby maturantů a možnosti učitelů a koncem dubna nebo začátkem května sestavíme rozvrh konzultačních hodin. Zkombinujeme patrně online setkávání s osobními konzultacemi (individuálně nebo po menších skupinách).

Klasifikace v době distanční výuky
Hodnocení 2. pololetí bude ošetřeno vyhláškou, která podle slov ministra R. Plagy „vypne školní řády“. Naše školní doporučení učitelům ohledně hodnocení distanční výuky platí i nadále – převážně formativní zpětná vazba, slovní hodnocení, splnil/nesplnil, klasifikace obezřetná, spíše výjimečně. Pro studenty rovněž platí doporučení plnit si své školní povinnosti, jak nejlépe to jde.

Doklasifikace, resp. plnění podmínek za 1. pololetí
Do června STOP – nesplněné podmínky až na výjimky (např. slohové práce, B podmínky aj.) nejdou většinou formou distančního učení plnit.
Od června by ve školách měly probíhat individuální konzultace i pro studenty nižších ročníků, podmínky si tedy lze plnit v rámci těchto konzultací do konce června a dále pak koncem srpna.

Jak bude probíhat loučení s maturanty, uvidíme podle situace.

Expedice 2020 je zrušena.

Zdravím za celý učitelský tým a přeji vše dobré.
Vaše ředitelka Šárka

P. S. Na školní zahradě kvetou narcisky, tulipány, modřence, loňské měsíčky, barvínek a třešeň Marcela