16
BřE
2020

Informace 16. 3. 2020

Milí studenti,
jak vidíme, situace v zemi se mění velmi rychle a vládní opatření se zpřísňují. Vzdělávání žáků ale přerušeno nebylo, školy proto přecházejí na dlouhodobější distanční výuku. Rádi bychom vás tedy informovali o způsobu naší práce.

V týdnu od 16. do 20. 3. budeme s vámi pracovat v interním prostředí, které je přístupné přes školní webové stránky – sekce Vstup pro studenty školy (levý dolní roh). Po zadání přístupového hesla se dostanete ke svým učitelům a jejich plánu práce a úkolů pro jednotlivé třídy.
V úložišti je také umístěna tabulka, do níž učitelé svá zadání/témata pro přehled zapisují. V tabulce můžete sledovat přibývající témata a úkoly a kontrolovat si tak vlastní splněnou práci.
Toto prostředí je prozatímní, interaktivnější prostředí intenzivně připravujeme.

Dále bychom vás chtěli informovat, že termíny doklasifikací se za 1. pololetí nemění. Pokud se nepodaří hodnocení určitého předmětu uzavřít do 31. 3. 2020, je tento předmět za 1. pololetí nehodnocen a nesplněné podmínky se přesouvají do druhého pololetí. Upozorňujeme, že maturantům se klasifikace za 2. pololetí uzavírá 28. 4. 2020. O termínech maturitních zkoušek nevíme k dnešku nic nového.

V naší škole se snažíme učit vás vlastní odpovědnosti a přejeme si, abyste se o plnění svých školních povinností starali především sami, a pokud vyvstane nějaký problém, abyste jej sami komunikovali se svými vyučujícími. Komunikace (i s jednotlivými učiteli) bude zatím probíhat hlavně formou e-mailů a webových stránek – informace vám budeme i nadále posílat na školní e-mailové adresy.
Takřka ze dne na den jsme se všichni ocitli ve výjimečné situaci, kterou patrně nikdo z nás neočekával. Je proto třeba dát si vzájemně určitý čas, abychom tuto situaci nejen přijali, ale naučili se v ní pohybovat. Už teď je jasné, že vzdělávací plány i podmínky hodnocení budeme my učitelé upravovat. Vzdělání je sice důležitou složkou života, je ale dobré počítat také s tím, že se priority našich i vašich životů mohou změnit a nebude možné plnit školní závazky. Pokud se tak stane, budeme řešení hledat společně.

Zdravím vás za celý učitelský tým a přeji zdraví a sílu. A nezapomeňte se radovat ze všeho, co jde.
Ahoj!
Šárka Šandová