09
BřE
2020

Most ProTibet

V pondělí 9. 3. se u nás ve škole konala akce na pomoc Tibetu.

Vyvěsili jsme jejich vlajku a přečetli si ukázky o Tibetské krajině. To nám navodilo příjemnou atmosféru. Pouštěli jsme si filmy o situaci tibetských lidí, žijících v zemi okupované Čínou. Jak musí přecházet Himaláje kvůli vzdělání, nebo proč žije Dalajlama v Indii. Konal se i workshop o tsampě. Víte, co je to vlastně tsampa? To jsme se také dozvěděli. Je to jistý druh pražené mouky, ze které Tibeťané často vaří.

Kdo chtěl, mohl přispět malou částkou na obnovení dodávky teplé vody v jedné tamní vesničce.
Celý projekt pro nás zorganizoval Šimon Rejlek z třeťáku s pomocí pana učitele Chocholáče. Děkujeme!

Jana, 1.B