Koronavirus 10. 3. 2020

Vydáním Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ve věci uzavření škol a školských zařízení je zakázána osobní přítomnost žáků ve školách s účinností od 11. 3. 2020.
Z tohoto důvodu se bude výuka uskutečňovat formou domácí práce a individuálními konzultacemi s vyučujícími elektronickou formou.
Všechny akce pořádané školou, tedy i zimní výjezd, plánovaný v týdnu od 15. do 20. 3. 2020, se až do odvolání ruší.

Termíny maturitních a přijímacích zkoušek se prozatím nemění. O případných změnách plánovaných akcí (například sobotní přípravy na přijímací zkoušky) vás budeme včas informovat.
Prosíme žáky a jejich zákonné zástupce, aby pravidelně sledovali webové stránky školy, kde budou informace průběžně aktualizovány.

Dále prosíme rodiče, aby v případě potvrzeného onemocnění COVID-19 u žáků školy nebo v jejich blízkém okolí školu informovali. Děkujeme za pochopení.

Kancelář školy bude otevřena v úředních hodinách.

Přejeme všem pevné zdraví!
Mgr. Šárka Šandová

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ PDF (10. 3. 2020)