08
BřE
2020

Doporučená opatření – koronavirus

Jistě i Vy vnímáte, že situace šíření viru COVID-19 se postupně mění. S ohledem na průběh v ostatních státech nelze vyloučit, že i u nás může dojít k plošnému šíření viru. Je tedy nezbytné, aby každý z nás v rámci svých pravomocí a kompetencí zodpovědně zvažoval a přijímal účinná preventivní opatření ke snížení šíření viru.

Aktuální informace a doporučení získáte ze stránek Ministerstva zdravotnictví.