17
PRO
2019

Informace o projektu Kulturou proti antisemitismu 2020

Nabídka účasti v projektu „Kulturou proti antisemitismu 2020

Vážení pedagogové,

také ve školním roce 2019/20 Vám nabízíme účast na česko-německém vzdělávacím projektu v Praze a v Terezíně. Projekt „Kulturou proti antisemitismu“ se koná ve dnech 18.–21. 4. 2020 při příležitosti dne památky obětí holocaustu a hrdinství (Jom ha-šoa ve ha-gvura), který připadne na den 21. dubna.
Za podpory Česko-německého fondu budoucnosti se jej zúčastní žáci několika středních škol z Německa a díky aktivní spolupráci s dalšími evropskými pobočkami ICEJ také žáci z Dánska. Některé programy budou probíhat v českém a německém jazyce se simultánním tlumočením, při společných workshopech a závěrečné reflexi bude jednacím jazykem angličtina. Žáci tak budou mít příležitost procvičit aktivní znalost nejen při kontaktu se zahraničními účastníky, ale i při prezentaci svých projektů.
Na základě předchozích ročníků a zpětné vazby jsme připravili několik novinek.
Chceme dát více prostoru seznámení a společné práci českých a německých žáků. Začneme proto v sobotu 18. 4. o něco dříve: prosím, naplánujte si příjezd tak, abyste byli do 14 hodin v Praze. Na odpoledne plánujeme seznamovací aktivity, společný výlet do centra a prezentaci prvního tématu, jímž bude historie Židů v českých zemích s důrazem na českou a německou jazykovou otázku. Další společné setkání proběhne v pondělí večer, kdy bude dostatek prostoru pro sdílení nejsilnějších zážitků. Tato část patří k emocionálně nejvýraznějším součástem celého projektu. Navíc v neděli večer po programu ve Valdštejnské zahradě chystáme společnou plavbu po Vltavě s večeří.

V neděli 19. 4. si žáci prohlédnou expozici Židovského muzea v Praze s průvodcem, opět zaměřenou na letošní téma česko-německo-židovských vztahů. Poté se zúčastní Pochodu dobré vůle centrem Prahy a následného veřejného shromáždění proti antisemitismu ve Valdštejnské zahradě. Tato akce probíhá ve spolupráci se Senátem Parlamentu České republiky a vystoupí na ní čelní politikové, diplomaté a umělci, kteří tak vyjádří jasný nesouhlas s projevy antisemitismu. Domácí i zahraniční žáci se tohoto programu aktivně zúčastní. Zejména společná účast mladých Čechů a Němců na tomto shromáždění bude silným symbolem naděje a smíření i odhodlání společně vystupovat proti všem formám rasismu a ideologicky motivované nenávisti. Je vhodné vzít s sebou české vlajky a připravit ceduli s názvem školy a vašeho města, kterou ponesete v průvodu.

V pondělí 20. 4. se všichni žáci přesunou do Terezína, kde si s průvodcem prohlédnou areál ghetta a vyslechnou svědectví žijícího svědka hrůz holocaustu, jemuž budou moci klást otázky. Na závěr se na židovském hřbitově uskuteční pietní shromáždění k uctění obětí šoa.
Program bude zakončen v úterý 21. 4. dopoledne workshopem, při kterém budou žáci prezentovat výsledky dalšího společného projektu, pátrání po osudech zmizelých sousedů, kteří byli v době holocaustu deportováni do Terezína.

Příprava
Pro úspěšný dopad tohoto projektu je nezbytné, aby byli žáci dobře připraveni. Letos chystáme dvě témata, s nimiž by měli účastníci v průběhu roku pracovat. Přihlášeným školám také nabídneme vstup do uzavřené facebookové skupiny, kde se budou moci seznámit s německými kolegy.
1. Česko-německo-židovská otázka:
V průběhu 18. a 19. století se Židé v českých zemích postupně emancipovali. Přitom museli volit, zdali se přihlásí k německé nebo české jazykové skupině, což je zatáhlo do česko-německého „stýkání a potýkání“. Většina Židů zůstávala zpočátku u německého jazyka, ale postupně se formovala rostoucí skupina českojazyčných Židů. Situace se pak radikálně změnila po vzniku první československé republiky. Téma umožňuje seznámení s málo známým fenoménem českých Židů, studium antisemitismu konce 19. století a porovnání vývoje v Československu a v Německu v meziválečném období. Je také vhodným úvodem do šoa, neboť je vhodné seznámit žáky s podmínkami, v nichž Židé žili do roku 1938. Forma je volná, prezentace by měla být v angličtině v rozsahu max. 5 stran v Powerpointu či PDF.
2. Zmizelí sousedé:
Pátrání po osudech rodáků z města, odkud žáci pocházejí, kteří byli v průběhu období holocaustu deportováni do terezínského ghetta. Žáci zpracují krátký životopis, který budou schopni prezentovat. Prezentace proběhne v anglickém jazyce a její rozsah je limitován na max. 5 stran v Powerpointu či PDF. Na pietní akt v Terezíně je vhodné připravit symbolické kamínky, které budou položeny na uctění památky obětí šoa.
V rámci přípravy dále nabízíme uspořádání interaktivní přednášky o holocaustu či besedy s pamětníkem. Přednášející jsou lektoři vyškolení v Židovském muzeu v Praze, kteří dále absolvovali týdenní seminář v Mezinárodní škole pro studium holocaustu při památníku Jad Va-šem v Jeruzalémě.

Předpokládaný program:
18. 4. (sobota)
14:00 Příjezd do Prahy – každá škola individuálně, ubytování
Odpolední program: seznámení, výlet do centra
19.00 večeře
20.00 Téma: česko-německé židovství, prezentace škol
19. 4. (neděle)
9.00–12.00 Prohlídka Židovského muzea v Praze (každá skupina ve svém jazyce): důraz na česko-německé téma
Oběd individuálně (hotel zajistí denní balíčky)
13.45 sraz na Staroměstském náměstí
14.00–16.30 účast na Pochodu dobré vůle a programu ve Valdštejnské zahradě – téma: Češi, Němci, Židé
18:00 Projížďka lodí po Vltavě s večeří
20. 4. (pondělí) – Terezín
9.00 odjezd autobusem do Terezína
10.00–13.00 prohlídka Terezína s průvodcem, balíček na oběd, téma česko-německé vztahy
13.00–14.30 setkání s žijícím svědkem hrůz holocaustu v sále Muzea ghetta
(simultánně tlumočeno pro zahraniční účastníky)
15.00–15.30 pietní shromáždění u krematoria na židovském hřbitově
16.00 odjezd od Prahy
19.00 večeře v hotelu
20:00 Společná reflexe: nevětší zážitek
21. 4. (úterý) – Praha
9.00 přesun autobusem z hotelu do sálu v Praze-Libni (Na Žertvách 23)
10.00–12.00 Workshop: prezentace zmizelých sousedů (angličtina)
Následně odjezd individuálně.
Pozn.: změna programu vyhrazena

Program se uskuteční díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti. Účastnický příspěvek činí 1500 Kč na žáka a 750 Kč pro pedagogického pracovníka. V tomto školním roce jsme navíc díky získaným grantům schopni proplatit účastníkům i náklady na cestovné.
Pro každou účastnící se školu počítáme se skupinou 10 až 12 žáků a jednou osobou pedagogického doprovodu. Doporučujeme vést seznam náhradníků pro případ, že by se některý z žáků nemohl zúčastnit.

Máte-li zájem o účast své školy v tomto projektu, prosíme o předběžnou přihlášku do 10. 1. 2020 na e-mail icej@ecn.cz, v kopii na radek.hejret@seznam.cz