12
ČVC
2019

3D model hradu Svojanov

V rámci naší školní Expedice Svojanov 2019 jsme vytvořili jednu skupinu, která si dala za cíl digitálně zpracovat, vymodelovat a případně nechat vytisknout v 3D tiskárně hrad Svojanov. Vybrali jsme si pro naši práci modelovací program Blender. V rámci expedičních příprav ještě ve škole jsme se s tímto programem dostatečně seznámili.
Na samotné expedici jsme museli laserovým měřičem zjistit všechny potřebné rozměry hradu. Následně se vše zakreslovalo ve formě jednoduchých náčrtků na papír. Při modelování jsme rozměry nanášeli na jednotlivé objekty v Blenderu, které jsme poté spojovali, upravovali a různě deformovali. Využili jsme možnosti programu a celý model jsme „stavěli“ na fotografii hradu z ptačí perspektivy. Tím jsme určovali pozici a úhly různých objektů. Jakmile jsme měli hrad vymodelovaný, vrhli jsme se na kontrolu a opravu drobných chyb.
Po návratu do Hořic jsme sháněli někoho, kdo by nám pomohl se samotným 3D tiskem. Nabídla se nám firma Altran, s kterou naše škola blízce spolupracuje. Díky nim jsme v modelu odstranili ještě pár dalších chybiček. Před samotným tiskem jsme se ještě v Altranu domluvili na velikosti, barvě, materiálu modelu a spoustě dalších důležitých faktorů, které by mohly ovlivnit tisk. Při tisku (během naší nepřítomnosti – tisk trval přibližně 14 hodin) pracovníci Altranu vše zdokumentovali, a také nám poskytli několik fotek. Děkujeme. Když byl model hotov, tak jsme si ho jen vyzvedli a také jsme se dozvěděli, že nemusíme za materiál nic platit, jelikož nám Altran předal model jako dar, což bylo od nich velmi štědré.
Na závěr bych už jen dodal, že se vše povedlo a velký dík patří firmě Altran za ochotu, pomoc a spolupráci.
https://www.altran.com/cz/cs/integrated_solution/prototypy/

Milan, 1.A

Tvorba modelu v číslech:
Skupinu tvořili dva studenti, Jenda a Milan. Seznámení s programem Blender věnovali přibližně týden čistého času, na expedici prováděli 5 dní měření hradu a zanášení rozměrů do počítače. Po návratu doladili za dva dny výsledný model a 1-2 dny padly na přípravu pro 3D tisk.

Jiří Slezák