28
KVě
2019

Jak a proč na GRV II

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) pořádá ve dnech 28.–29. 5. 2019 dvoudenní seminář věnovaný globálnímu rozvojovému vzdělávání. Místem konání jsou Hořické gymnázium v Hořicích a ZŠ K. V. Raise v Lázních Bělohrad. Seminář je určen všem pedagogům, kteří chtějí rozvinout své dovednosti nahlížet na globální problémy z různých perspektiv.

NIDV podporuje získávání kompetencí důležitých pro život, jako je zpracování informací, kritické myšlení, kreativní přístup, komunikace a spolupráce s ostatními. Škola zahrnutím globálních témat oživí svůj vzdělávací program, otevře příležitosti ke spolupráci s kolegy uvnitř školy i z jiných škol, prostor pro partnerství mezi školami, školou a místní komunitou, školou a dalšími partnery.

Bližší informace