Foto Hořické gymnáziumFoto Hořické gymnáziumFoto Hořické gymnázium
 

Informace k provozu škol a školských zařízení

Stručně: Novinky v provozu od pondělí 4. ledna 2020

  • Pátý stupeň PES uzavřel všem třídám vstup do středních škol. Takže od 4. 1. 2021 se učíme všichni distančně, a to podle rozvrhu COVID 2.
 

Vážení a milí,

srdečně Vás zdravím v adventním čase.

Máme radost, že jsme se aspoň na chvilku potkali ve škole se studenty, učili se s nimi v osobním kontaktu a přes roušku odtušili jejich úsměvy i obavy. Vzájemné sdílení je pro nás důležitou součástí školního života a studenti nám velmi chybějí. Kolečka s iniciálami, která většinou při online výuce vidíme namísto skutečných tváří na počítačové obrazovce, jsou při našem způsobu učení výrazným omezením.

Mrzí nás, že musíme zrušit tradiční novoroční výšlap, plánovaný na 2. 1. 2021. Zatím vůbec netušíme, v kterém stupni PES se budeme nacházet po Novém roce a které třídy budou moci do školy přijít v pondělí 4. 1. 2021. Pochopitelně je ve hře i možnost, že se střední školy opět uzavřou a spadneme do distance úplně všichni.

Tím, že přicházíme o tradiční novoroční výšlap, přicházíme nejen o možnost společného neformálního setkání, ale nemůžeme si ani vzájemně ochutnat vánoční cukroví.
A tak přicházíme aspoň s výzvou: pokud si v prvních dnech nového roku vyšlápnete někam sami a pošlete nám z výletu fotografii, propojíme se aspoň na dálku a moc nás to potěší.

Přejeme Vám i Vašim blízkým krásné prožití vánočních dní a pevné zdraví.
Mgr. Šárka Šandová

 
 
 

Informace k provozu škol a školských zařízení

Stručně: Novinky v provozu od pondělí 7. prosince 2020

  • Vláda na svém zasedání 29. 11. 2020 rozhodla o přechodu do nižšího stupně 3 systému hodnocení PES, a to od čtvrtka 3. 12. 2020.
  • Školství pak přejde na 3. stupeň PES od pondělí 7. 12. 2020.
  • Co všechno se ve školství změní po přechodu na nižší stupeň naleznete v tabulce PES pro školství.

Stručně: Novinky v provozu od pondělí 30. listopadu 2020:

  • SŠ, konzervatoře, VOŠ: U nižšího stupně víceletého gymnázia prvních čtyř ročníků osmiletého oboru konzervatoře nově rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). Ostatní beze změny.

Stručně: Novinky v provozu od středy 25. listopadu 2020

  • SŠ, konzervatoře, VOŠ: Distanční výuka, avšak nově prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatoři, jakož i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů.
  • Domov mládeže, internát: Pro žáky/studenty v prezenční výuce a pro žáky/studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost.
  • Stravování: Distančně vzdělávaní dále pouze odběr, prezenčně vzdělávaní dále za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.
  • Zkoušky: Konat se mohou jazykové a nostrifikační zkoušky do 10 osob v jedné místnosti. Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria se mohou konat s režimovými opatřeními (ke konání těchto zkoušek budou MŠMT připraveny další informace). Lze konat zkoušky na základě mezinárodních dohod.

Více informace najdete zde

 
 
 

Ukázka několika videí naší školy: