Foto Hořické gymnáziumFoto Hořické gymnáziumFoto Hořické gymnázium
 

Informace k provozu škol a školských zařízení

Stručně: Novinky v provozu od 1. 4. 2021 do ???

 • Z ministerstva školství nám v pravidelných (i nepravidelných) intervalech přicházejí zprávy do e-mailových a datových schránek. Tyto zprávy upřesňují, mění, upravují, jak si máme počínat, až se školy otevřou a studenti se vrátí k prezenční výuce. Všichni určitě sledujeme navrhované etapy možného návratu. Poslední návrhy se týkají žáků prvního stupně ZŠ. Kdy přijdou na řadu střední školy, neví nikdo z nás.
 • Nejaktuálnější zprávy najdete na oficiálních stránkách MŠMT.
 

Stručně: Novinky v provozu od pondělí 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 

 • MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200.
 • Střední školy poskytují žákům vzdělávání distančním způsobem.
 • I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích studentů ve středním vzdělávání
 • A nadále je povoleno:
   – konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
   – konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích
 • Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021.
 
 

Informace k ukončování vzdělání maturantů ve školním roce 2020/2021

Na základě doporučení MŠMT jsme rozhodli, že se ve 2. pololetí tohoto školního roku žáci posledního ročníku budou povinně vyučovat pouze v maturitních předmětech, tedy v těch, které uvedli v přihlášce k maturitní zkoušce. V dalších vyučovaných předmětech zůstává vzdělávání dále možné, není však povinné.
Zaměřili jsme se tak výrazněji na přípravu ukončení vzdělání žáků a věříme, že jim toto rozhodnutí pomůže zacílit jen na oblasti, které jsou pro ně potřebné jednak k ukončení studia a dále k přípravě na vysokoškolské studium. Každý žák bude tedy ve 2. pololetí tohoto školního roku pokračovat ve vzdělávání na základě individuálního rozvrhu.
Hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí bude vytvořeno pouze z hodnocení vyučovaných předmětů příslušného žáka.

Podrobnější informace ohledně ukončování studia žáků posledního ročníku najdete také na portálu MŠMT.
Šárka Šandová
15. 2. 2020

 
 

Jak to bude s letošními přijímačkami na Hořické gymnázium?

Přijímací řízení u nás tradičně zahrnuje několik složek. Letos máme vlivem okolností poprvé možnost si je stanovit vyloženě podle svého, a tak o definitivní podobě stále ještě diskutujeme. Čas na zveřejnění kritérií máme do konce ledna.

Ač patříme mezi dlouhodobé kritiky státních jednotných přijímacích zkoušek, přesto jsme se pro jejich zachování letos sami rozhodli. Myslíme si, že v současné době by pro deváťáky mohly představovat určitou jistotu, protože se na zkoušky se svými učiteli v základních školách připravují i během distanční výuky. Výhodou jsou také dva pokusy, s nimiž se zatím stále počítá. V případě našich vlastních školních písemných zkoušek by uchazeči měli pokus jen jeden.
Významnou součástí přijímacího řízení je dále ústní motivační pohovor, v němž uchazeč sám sebe představí, objasní svou motivaci výběru školy a prokáže povědomí o systému fungování školy a jejích zvláštnostech. Při pohovoru hodnotíme kulturu jazykového projevu a zajímají nás zájmy a různorodé schopnosti uchazečů. Pohovorů se kromě učitelů aktivně účastní naši současní studenti a vzhledem k tomu, že jsou rovnocennými členy přijímačkové komise (v poměru 2:3), občas nás učitele přehlasují. Bývají to často příjemná, veselá a inspirativní setkání a doufáme, že se budou moci uskutečnit i letos. A pokud to nepůjde, v online prostředí to umíme jak my, tak deváťáci, takže si opět nějak poradíme!

 

Šárka Šandová

 
 
 

Ukázka několika videí naší školy: