Gravitace

Jednou jsem šla po škole parkem a viděla padat list. Pro nás tak normální věc. Kolik ale géniů si nad tím lámalo hlavu. První, kdo mě napadl, byl Isaac Newton. Akorát, že on to měl s jablkem. Chtěla jsem zjistit víc a tak se ponořila do tématu. Hned na mě vyskočila první otázka…
Co je to gravitace? Je to silové působení mezi tělesy. Ale pozor! Gravitace je vždy přitažlivá a také závisí na hmotnosti. Každé hmotné těleso má gravitační pole. Věděli jste, že klesání a zvyšování mořské hladiny je výsledkem gravitační síly Měsíce a Slunce?
Co jsou to vlastně slapové jevy? Představuje zvyšování a klesání mořské hladiny působením slapové síly. Jestli jste reagovali takhle…
Slapová síla… co to je? Snadná pomoc. Je to efekt gravitační síly, dosah této síly je nekonečný.
Co je to gravitační pole? Je to prostor kolem tělesa, ve kterém se projevuje působení gravitační síly.
Jaké jsou jeho druhy?
1.Tíhové pole: vzniká v okolí rotujícího hmotného tělesa
2.Homogenní gravitační pole: ve všech jeho místech je gravitace stejná
3.Radiální pole: je kolem hmotného tělesa, slábne, když se od tělesa vzdalujeme (Země)
Tak doufám, že jste porozuměli té teoretické části… Co by vás ještě zajímalo… Ááá!
Co třeba historie… První experimenty s gravitací provedl Galileo Galilei. Také objevil základní zákony těchto pohybů (např. pro vodorovný pohyb). I další velikáni přispěli k poznání (J. Kepler,Tycho de Brahe).
Ale první univerzální zákon objevil I. Newton. Jeho zákon zněl: Každá dvě hmotná tělesa , která můžeme dostatečně přesně aproximovat body, nebo jsou sféricky symetrická, na sebe působí gravitační silou přímo úměrnou hmotnostem těles a nepřímo úměrnou čtverci jejich vzdálenosti.
Tak jsme něco řekli o gravitaci Země. A co Měsíc? Nebylo by mu smutno? Tak ho taky zmíním. Sice je od nás 384 403 km, ale i tak! Měsíc má totiž mnohem menší gravitační pole, i proto se tam vše skoro vznáší. Podle mě si tam člověk přijde svobodnější.

Proč jsme si vybrala právě gravitaci? Protože je všude kolem nás. Doprovází nás na cestě životem, je to naše stálá kamarádka. Řekla bych, že jí nevěnujeme dostatečnou pozornost. Jako všemu důležitému… Takže chci na vás, kdo si toto čtete, apelovat – prosím, važte si jí.
Díky ní máme nohy pevně na (Z)zemi!!!

Lea Anna Ouzká, 1.A