Pan Kobalt

Panu Kobaltovi se nejčastěji přezdívalo Co. Možná proto, že právě otázka – co? – vyvstávala v hlavě každému prvku, který kolem prošel. Pan Kobalt byl totiž podivně namodralý a docela děsivý tvrďák s odleskem stříbra. Svou tvrdou povahou předčil dokonce i obávaného – Pana Ocel. (Sám to zesměšňoval tím, že mu říkal – Pan Osel). Byl však také velice šarmantní a feromagnetický, takže přitahoval spoustu slečen. Když se však oteplilo nad 1000 °C, většinou ztrácel svou přitažlivost a tolik se mu nedařilo. Jeho rodinou byla zvláštní skupina zvaná – Přechodní.

Rád chodil často do přírody, kde byl členem dvou gangů. První se nazýval alotropická modifikace α a druhý β. Když se Pan Kobalt něčím nechal trochu rozptýlit, okamžitě vzplanul vzteky a okolí mu nadávalo do – idiota pyroforickýho. Jak byla ale ve vzduchu normální teplota, skoro s nikým nemluvil a vůbec nereagoval. Jenomže potom se jednou dost oteplilo a Pan Kobalt se pustil do potyček se spoustou prvků – například se Sírou, Fosforem, panem Arsenem, Antimonem… U většiny z těchto jeho bouřlivých reakcí pak začalo hořet.

Eliška Václavíková