Po stopách krkonošských ledovců

KrkonošeCo myslíte, pokrýval ve čtvrtohorách Krkonoše známý skandinávský ledovec? Kouknu na nadpis článku a hbitě odvodím odpověď: „ Jo, určitě tady byl, vymodeloval ledovcová údolí, koukněte se třeba do Obřáku, takže tady musel být.“ Ale ouha, ve čtvrtohorách leželo na území Krkonoš asi 34 menších horských ledovců, souvislý ledovcový příkrov se zastavil několik kilometrů před pásmem krkonošských hřbetů (či hřebenů).

My jsme se vypravili po stopách krkonošských ledovců v pátek 24. 10. 2014. Dokonce v doprovodu pracovníků KRNAP. Naše cesta vedla Labským dolem, kde můžeme pěkně vidět, jak ledovce v době minulé modelovaly horskou krajinu. Tak jsme si mohli přímo v terénu ukázat, co to je moréna (a v žádném případě si ji nespleteme ani s murénou, ani s marénou), kar či trog.

V Krkonoších najdeme také horská rašeliniště, tedy vrchoviště. A dá se docela dobře poznat, kde se rašeliniště rozkládá (taková smrt utopením v rašeliništi, fuj). Co třeba roste na rašeliništi? Samozřejmě mech rašeliník, někde borůvky, brusinky, vlochyně, suchopýr. Podle vegetace najdeme i místa, kde se rašeliniště rozkládala v minulosti. Rašelina se sice v Krkonoších nikdy netěžila, ale tato místa jsou důležitá třeba z hlediska vodního režimu krajiny. A také pro paleoekology, které zajímá, co na daném území rostlo dříve, tak před 10 nebo 8 tisíci lety. Tady pomáhá palynologie. Z rašelinišť se odebírají vzorky z různých hloubek a studují se nalezená pylová zrna.

Během exkurze jsme se toho dozvěděli ještě mnohem víc. O těžbě zlata a dalších minerálů, o hornících, permonících, o Krakonošovi. Víme, jak je důležitá tráva smilka tuhá pro krkonošské louky, kdy kvete (!!) kapradina žebrovice různolistá (biologický vtip, kapradí kvete snad jen v pohádkách). Poznáme mapovník zeměpisný i dutohlávku. Jak se pozná dutohlávka? Má dutou hlavu, přece?

Již po tolikáté jsme se nechali na Zlatém návrší dojmout příběhem Bohumila Hanče a jeho kamarádů. Snad každý si tady představuje sám sebe, jak bojuje s mrazem a vánicí.

A protože jsme byli pozornými posluchači, odznáček KRNAP si nakonec zasloužil úplně každý, byť to bylo jen za krásný úsměv při držení mapy. (Rychlé opáčko – Sněžka – hořec tolitovitý – – zvonek český?)
Děkujeme panu Michalu Skalkovi a slečně Kláře ze Správy KRNAP za poučný a poutavý výklad, všem zúčastněným za milou společnost a Krakonošovi za skvělé počasí. A také Verče Koukolové, že celou výpravu fotograficky zdokumentovala.

Helena Trkalová