Vyjádření ke stávce škol 27. 11. 2023

Požadavkům stávkujících škol a jejich učitelů rozumíme, ale ke stávce se nepřipojujeme a v pondělí
27. 11. 2023 se budeme učit. Důvodů k našemu postoji máme několik.

Financování nestátních středních škol je jiné než financování škol státních a výrazně se na něm
podílejí rodiče žáků. Zásadní vadu financování nestátních SŠ vidíme v krácení prostředků na
vzdělávání na max. 90 % normativ standardu státních SŠ. Tento postup znevýhodňuje rodiny žáků
nestátních škol hned několikrát. Stát nepřispívá na údržbu a provoz budovy ani na nákup pomůcek.
Na zajištění vzdělávání žáků (tedy také na mzdy učitelů i nepedagogických pracovníků) nestátním
školám přiděluje trvale nižší díl, přestože rodiče žáků nestátních škol odvádí státu daně stejně jako
rodiče žáků škol státních a přestože nestátní školy mají stejné povinnosti, resp. poskytují stejnou
vzdělávací službu, jako školy státní.

Ačkoli dostáváme od státu menší díl a příspěvek od rodičů, tzv. školné, držíme nízko a zvyšujeme jej
jen velmi opatrně, zajišťujeme kvalifikovanou výuku, dělíme hodiny, umožňujeme profilaci studentů
v seminářích, snažíme se o inovace, organizujeme výjezdy, na nichž učitelé zajišťují programy i dohled
po celou dobu, atd. Stát všechny náklady hradí školám přes jejich zřizovatele (obce, kraje, MŠMT),
v nestátních školách leží velká část výdajů na bedrech rodičů a soukromých zřizovatelů.

Požadavek na řešení financování nestátních škol není součástí aktuálně organizované stávky, proto se
do stávky nezapojujeme. Stávkovali bychom za narovnání podmínek financování škol, za zrychlení
proměn rámcově vzdělávacích programů, za pomoc v zajištění cílů různých strategií, za kvalitně
připravené a také ověřené změny v přijímacím řízení.

Kdybychom učili ve státní škole, patrně bychom se k protestům připojili, jak jsme to i s mnohými
kolegy také dříve udělali. Náš nesouhlas s přístupem státu ke vzdělávání a k aktérům ve vzdělání
vyjadřujeme právě tím, že zřizujeme a provozujeme školu, kde se spolu s ostatními učiteli snažíme
žákům zajišťovat kvalitní a moderní vzdělávání i v nerovných podmínkách.

Kolegům a dalším zaměstnancům neupíráme možnost se do stávky zapojit a právo na stávku každého
z nich respektujeme.

Šárka Šandová, Eva Slámová, Jiří Slezák, Sylva Zajícová, zřizovatelé Hořického gymnázia

Část textu je se souhlasem autorů převzata z vyjádření Gymnázia Přírodní škola. Děkujeme.