Úvodní kurz na Borku 2023

Pokud jste 11. září někde mezi Hořicemi a Peckou natrefili na skupinku středoškoláků s krosnami na zádech, s největší pravděpodobností to byli studenti Hořického gymnázia, kteří mířili na úvodní kurz na Borek. Účelem výjezdu bylo seznámit nově příchozí prváky s kolektivem a fungováním školy a – pro nás starší – si také po prázdninách připomenout, jak to vlastně ve školním prostředí chodí.
Na skvělé atmosféře se podílelo slunečné počasí, které nás provázelo celý týden a umožnilo nám trávit veškerý čas venku. Náš program byl po celou dobu velmi nabitý, důraz byl kladen na aktivity vyzdvihující spolupráci, komunikaci, strategii a pohyb. Ani ve volných chvílích ale nebyl prostor pro zahálení. Hrály se různé společenské a karetní hry nebo třeba volejbal. Člověk si tak ani nevzpomněl, že v údolí není vůbec signál, protože přístup k internetu zkrátka nebyl potřeba. Opětovné shledání s civilizací nám umožnil celodenní výlet, během nějž nižší ročníky dobyly hrad Pecku a ty vyšší kopec Zvičinu.
Celkově se kurz velmi vydařil a nyní už nezbývá než jen doufat, že se školní rok ponese v podobném duchu jako jeho zahájení.

Anežka Kopecká, 4.A