Za hvězdou Davidovou

Ve čtvrtek 2. 2. 2023 jsme absolvovali projektové vyučování s názvem Za hvězdou Davidovou. Přijeli za námi Radek Hejret, certifikovaný lektor ICEJ a průvodce po Izraeli, a dr. Michaela Vidláková, přeživší ghetta Terezín, ve kterém strávila dva a půl roku.
V současnosti je velmi důležité rozpoznávat projevy předsudků a nesnášenlivosti a poučit se z opakujících se dějin. V prvním bloku jsme se proto věnovali holokaustu – jeho průběhu, klíčovým momentům a kořenům antisemitismu.
Následovalo velice silné vyprávění dr. Vidlákové o jejím životě – o době před deportací do Terezína, o životě Židů v protektorátu, o onemocnění tyfem a ročním pobytu v terezínské nemocnici. Ve svém vyprávění vzpomínala na život v Terezíně, na dřevěnou hračku, kterou jí vyrobil otec a která jim spolu s utrženou střechou dílny (otec paní Vidlákové se přihlásil, že střechu pomůže opravit a tím „zmeškali“ transport do Osvětimi) nejspíš zachránily život. V příběhu samozřejmě hráli důležitou roli rodiče – maminka pracovala před deportací
jako učitelka a v Terezíně se podílela na tajném vyučování dětí, tatínek pracoval v Terezíně v dřevařské dílně. Dr. Vidláková a její rodiče se v době socialismu pokusili emigrovat do Izraele, při přechodu hranic byli ale zatčeni, poté souzeni a opět vězněni.
Po vyprávění hostů následovala spousta otázek ze strany studentů a paní Vidláková na ně ochotně odpovídala.
Poslední částí dopoledne byl blok o moderním Izraeli. Radek Hejret nám vyprávěl mnoho zajímavostí o vzdělávání, životním prostředí i nutném hospodaření s vodou.
Oběma hostům moc děkujeme za příjemnou návštěvu, na kterou jen tak nezapomeneme.
Poděkování patří i pracovníkům Městského muzea v Hořicích, kteří nám umožnili uspořádat tento projekt v multimediálním sále.

Klára Rejlková, 3.A