Jazykové koutky – konverzační dopoledne s žáky základních škol

19. prosince k nám do školy zavítaly osmé i deváté třídy místních základních škol. Čekala tu na ně spousta jazykových koutků celkem ve čtyřech jazycích; angličtině, španělštině, němčině a ruštině. Každé stanoviště navíc nabízelo úplně jiný typ aktivity, od sportovních přes znalostní až po hry odpočinkového typu. Největší oblibě se těšilo nejspíš stanoviště AZ-kvíz, které si přišli vyzkoušet i učitelé. Aby to celé ale nebylo jen tak, účastnící si s sebou nosili kartičky, do kterých si zaznamenávali, jak se jim které stanoviště líbilo a my tím získali zpětnou vazbu. Ta se totiž bude, při pořádání dalšího ročníku jazykových koutků, se kterým se pro velký úspěch už teď počítá, jistě hodit.

Anežka, 3.A