Na zkušené v lotyšských školách

Na začátku října jsme s kolegyněmi vyjely na týdenní stáž do lotyšských škol v rámci programu pro pedagogy. Cílem programu je profesní rozvoj pedagogických pracovníků
středních škol, včetně vedoucích pedagogických pracovníků, prostřednictvím zahraniční stáže v zemích EU, Norska, Islandu a rozvoj kompetencí podstatných pro zajištění kvalitní výuky každého žáka. Důraz je kladen na praktické osvojení zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.
Naše zahraniční stáž zahrnovala stínování pedagogických pracovníků v pěti hostitelských školách, řízené debaty a konzultace, a to jak s učiteli, tak žáky těchto škol. Navštívily jsme pět zajímavých škol, mezi nimiž byly školy státní i privátní. Pozorovaly jsme výuku v různých předmětech, zapojení žáků, používání didaktické techniky, vybavení škol, vztahy mezi učiteli a žáky, celoškolní klima. A byly jsme překvapeny, jak vysokou úroveň všech pozorovaných oblastí školy vykazovaly. Z putování po lotyšských školách jsme si přivezly spoustu zážitků, prožitků a nápadů a leckteré se pokusíme využít v naší školní praxi. Navázáním nových vztahů se zároveň otevřely nové možnosti spolupráce a vzájemných studentských návštěv.
Pokud čas dovolil, poznávaly jsme i samotné Lotyšsko, včetně Rigy. Je to moderní země a skutečnými prioritami jsou vzdělání a životní prostředí. Stromy tu mají často před lidmi přednost a jsou všude, kde to jen trochu jde. Lotyši si velmi váží své svobody a samostatnosti nabyté v srpnu 1991 a solidarita s Ukrajinou je vidět téměř na každém kroku.
Za kvalitní program a celotýdenní péči vděčíme Adéle Vitkovské (Šedivé), původem z Hořic, a dalším pracovníkům z agentury Eurofortis.

Šárka Šandová