Ředitelské volno

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z organizačních důvodů 24., 25. října a 18. listopadu 2022 ředitelské volno.