Borovice 2022

Trochu historie: První setkání učitelů v Borovici proběhlo v srpnu 2014. V bouřlivé době letních prázdnin jsme se rozhodli spustit 1. ročník našeho gymnázia. Pronajali jsme si vyprázdněnou opuštěnou budovu, pozvali dobrovolníky, aby nám pomohli smutné prostory trochu zlidštit. Cenné rady nám z Prahy spolu se svými studenty přivezl ještě o prázdninách František Tichý, ředitel gymnázia Přírodní škola.
Součástí příprav pak byl historicky první výjezd učitelů do právě zmiňované Borovice u Mnichova Hradiště. A i když se pak všichni zúčastnění učitelé nepřipojili k naší škole, dodnes jsme jim vděčni za jejich pomoc a spolupráci. Od roku 2017 jsme s sebou do Borovice začali přibírat i dobrovolníky z řad studentů. Borovice = ohlédnutí za uplynulým rokem a příprava nového školního roku, se stala naší tradicí.
Letos jsme „Borovici“ uspořádali, stejně jako vloni, v Černém Dole v termínu 21. – 24. srpna. A co se tam všechno řešilo? Tak to všechno postupně ukáže nový školní rok… 🙂

Příprava roku 2014-2015:


Letošní Borovice: