Studijní vědecká knihovna

Naši prváci se v pondělí zúčastnili exkurze do Studijní vědecké knihovny v Hradci Králové. Ta pro nás připravila exkurzi po knihovně, seminář paměťových technik, ve kterém se studenti mohli seznámit s metodami efektivnějšího učení a dále seminář otevírající problematiku internetových odborných databází, aby věděli, kde hledat relevantní zdroje ke svým referátům a seminárním pracím (nejen na gymnáziu, ale i při budoucím studiu na vysoké škole).
Při cestě do knihovny jsme se zastavili u WTG (galerie v podchodu) a před obědem zašli na výstavu SUPSSK Hořice v galerii U Přívozu. Myslím, že to byl emočně i vědomostně naplňující den.