Informace o přijímání do vyššího ročníku pro žáky přicházející z Ukrajiny

Naše škola může v současné době přijmout několik žáků z Ukrajiny pouze do 2. ročníku.

 

Podmínky přijetí:
1. Vyplněná žádost o přijetí žáka ke vzdělávání do vyššího ročníku. Žádost podává zákonný zástupce žáka nebo osoba, která má žáka svěřeného do péče, obecný opatrovník určený soudem, ústavní zařízení, do jehož péče je žák svěřen.
2. Doklad o předchozím vzdělávání. Vysvědčení nebo čestné prohlášení o výsledcích vzdělávání.
3. Komunikační znalost češtiny a obecné povědomí o škole. Bude ověřeno ústním pohovorem v dohodnutém termínu, nejdříve od 26. 8. 2022.

 

Jsme malá, komunitně fungující škola s důrazem na určité hodnoty a je pro nás důležité, aby se přicházející žáci se školními hodnotami ztotožnili – viz www.gymhorice.cz (O škole/Hodnoty školy/Filosofie školy/Profil absolventa)

 

Nejpozději v den nástupu do školy je nutné dále doložit oprávněnost pobytu v České republice.

Žádost o přijetí do vyššího ročníku pro studenty z Ukrajiny.