Červen jsme přivítali výjezdem do Štrasburku

Začátkem června jsme se vydali na exkurzi do Štrasburku. Nejdřív jsme si prohlédli obce na
alsaské vinné stezce a krajinu podél Rýna. V samotném Štrasburku jsme obdivovali katedrálu
Notre Dame a městskou část La Petit France. Viděli jsme také několik sídel důležitých
evropských orgánů, například sídlo Rady Evropy nebo Evropský soud pro lidská práva. Hlavně
jsme ale navštívili Evropský parlament!
Zúčastnili jsme se přednášky o fungování Europarlamentu a setkali se s paní europoslankyní
Ditou Charanzovou, na jejíž pozvání jsme do Evropského parlamentu přijeli. Dále jsme také
měli možnost nahlédnout do plenárního zasedání.
Exkurze utekla jako voda, a než jsme se stihli rozkoukat, byl čas jet domů. Cestu zpět jsme si
zpříjemnili zastávkou v Baden-Badenu. Výlet jsme si užili a děkujeme našim spolužákům ze
třetího ročníku, kteří exkurzi do Europarlamentu vyhráli v soutěži!

Klára Rejlková, 2. ročník